Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia powyżej 30 tys. €


zamówienie na  Budowa przyłączy ciepłowniczych - ul. Żołnierzy I Armii WP
zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia:  Budowa sieci ciepłowniczej - zgodnie z dokumentacją techniczną
nr sprawy:  11/ZP/2021
wartość:  0
termin składania ofert:  17.09.2021r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert:  17.09.2021r. godz. 12.30
termin rozstrzygnięcia.:  do 24.09.2021r.
wynik postępowania:  rozstrzygnięty

zamówienie na Dostawa węzłów cieplnych - 4 szt
zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia:  Dostawa węzłów cieplnych - zgodnie z dokumentacją techniczną
nr sprawy:  8/ZP/2021
wartość:  0
termin składania ofert: 09.06.2021r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 09.06.2021r. godz. 12.30
termin rozstrzygnięcia.: do 16.06.2021r.
wynik postępowania:  rozstrzygnięty

zamówienie na  Budowa przyłączy ciepłowniczych - ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego
zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia:  Budowa sieci ciepłowniczej - zgodnie z dokumentacją techniczną
nr sprawy:  7/ZP/2021
wartość:  0
termin składania ofert: 07.06.2021r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 07.06.2021r. godz. 12.30
termin rozstrzygnięcia.: do 14.06.2021r.
wynik postępowania:  rozstrzygnięty

zamówienie na  Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy - ul. Tatarska
zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia:  Budowa sieci ciepłowniczej - zgodnie z dokumentacją techniczną
nr sprawy:  5/ZP/2021
wartość:  0
termin składania ofert: 23.03.2021r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 23.03.2021r. godz. 12.30
termin rozstrzygnięcia.: do 30.03.2021r.
wynik postępowania:  rozstrzygnięty

 
 
Wersja XML