Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty finansowe Spółki za rok 2017

Dokumenty finansowe Spółki za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

 

PDFSprawozdanie z działalności MPEC Przemyśl Sp. z o.o. za rok 2017

 

PDFDokumenty finansowe za rok 2017 - bilans

 

PDFDokumenty finansowe za rok 2017 - dodatkowe informacje i objaśnienia

 

PDFDokumenty finansowe za rok 2017 - rachunek przepływów pieniężnych

 

PDFDokumenty finansowe za rok 2017 - rachunek zysków i strat

 

PDFDokumenty finansowe za rok 2017 - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

 

PDFSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego MPEC Przemyśl Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019

 

PDFUchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o. o zatwierdzeniu sprawozdań za rok 2017

 

PDFUchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o. o podziale zysku za rok 2017

Wersja XML