Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty finansowe Spółki za rok 2020

Dokumenty finansowe Spółki za okres 01.01.2020 - 31.12.2020

 

PDFSprawozdanie z działalności MPEC Przemyśl Sp. z o.o. za rok 2020

 

PDFRoczne sprawozdanie finansowe MPEC Przemyśl Sp. z o.o. za rok 2020 (pdf)

 

XMLRoczne sprawozdanie finansowe MPEC Przemyśl Sp. z o.o. za rok 2020 (xml)

 

PDFSprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego MPEC Przemyśl Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020

 

PDFUchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o. o zatwierdzeniu sprawozdań za rok 2020

 

PDFUchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Przemyśl Sp. z o.o. o podziale zysku za rok 2020

Wersja XML