Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty poniesione przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

w roku 2021

Lp. Rodzaj podatku lub opłaty Kwota w zł
1 Podatek od nieruchomości 1.220.222,20
2 Opłaty koncesyjne 15.643,00
3 Opłaty za korzystanie ze środowiska 91.769,65
4 Opłata za użytkowanie gruntów 32.318,86
5 PFRON 84.254,00
6 Świadectwa - P.M. Efekt. Energetyczna 355.153,02
7 Pozostałe opłaty 46,96
Razem: 1.799.407,69
Wersja XML