Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura własnościowa

Jedynym właścicielem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miejska Przemyśl.

Reprezentantem właściciela Spółki w Zgromadzeniu Wspólników jest Prezydent Miasta Przemyśla. Od 22 listopada 2018r. funkcję tę pełni Wojciech Bakun.

Wersja XML