Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Władze Spółki

Organy Spółki:

Zgodnie z Umową Spółki, organami MPEC Przemyśl Spółka. z o.o. są:
- zgromadzenie wspólników
- rada nadzorcza
- zarząd

Zgromadzenie Wspólników:

Jedynego właściciela Spółki - Gminę Miejską Przemyśl, posiadającego 100% udziałów reprezentuje w Zgromadzeniu Wspólników Prezydent Miasta Przemyśla. Obecnie (od 22.11.2018r.) funkcję tę pełni Wojciech Bakun.

Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej MPEC Przemyśl Sp. z o.o tworzą (od 31.08.2020r.)

Dawid Pelc - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Matysiak-Kowal - Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz
Andrzej Szlęzak - Członek Rady Nadzorczej
Remigiusz Kocuj - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

Jednoosobowy Zarząd MPEC Przemyśl Sp. z o.o tworzą (od 11.02.2022r.):

Tomasz Szczerbowski - Prezes Zarządu

Wersja XML