Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty poniesione przez MPEC Przemyśl Sp. z o.o.

w roku 2015

Lp. Rodzaj podatku lub opłaty Kwota w zł
1 Podatek od nieruchomości 1.119.940,00
2 Opłaty koncesyjne 14.399,00
3 Opłaty za korzystanie ze środowiska 65.062,98
4 Opłata za użytkowanie gruntów 27.379,79
5 Opłata zastępcza 158.442,00
6 PFRON 132.837,00
7 Pozostałe opłaty 1.707,00
Razem: 1.519.767,77
Wersja XML