Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Obsługa odbiorców prowadzona jest przez poszczególne działy przedsiębiorstwa, w ramach przydzielonych obszarów kompetencyjnych. 

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje o:

prosimy o kontakt z pracownikami Działu Umów i Rozliczeń
budynek siedziby Spółki w Przemyślu przy ul. Płowiecka 8, I piętro, pok. nr 21, 22, 23
tel. 16 670-74-02 wew. 237, 239, 245, 251 lub 268

 Więcej szczegółowych danych kontaktowych Działu Umów i Rozliczeń

Dział Umów i Rozliczeń

Kierownik Działu Umów i Rozliczeń
Tomasz Szczerbowski

pok. nr 23
nr wewn.: 268
e-mail:

Tomasz Szczerbowski - Kierownik Działu Umów i Rozliczeń
Specjalista ds. Ekonomicznych i Rozliczeń
Małgorzata Panek

pok. nr 22
nr wewn.: 237
e-mail:
Małgorzata Panek
Specjalista ds. Ekonomicznych i Rozliczeń
Agnieszka Majewska

pok. nr 22
nr wewn.: 245
e-mail:
Agnieszka Majewska
Starszy Referent ds. Obsługi Klienta
Piotr Sawecki

pok. nr 21
nr wewn.: 239
e-mail:
Piotr Sawecki
Starszy Referent ds. Obsługi Klienta
Ewelina Grońska

pok. nr 21
nr wewn.: 251
e-mail:
Ewelina Grońska


Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje o:

prosimy o kontakt z pracownikami Działu Rozwoju i Inwestycji
budynek siedziby Spółki w Przemyślu przy ul. Płowiecka 8, I piętro, pok. nr 16 - 19
tel. 16 670-74-02 wew. 246, 248 lub 249.

 Więcej szczegółowych danych kontaktowych Działu Rozwoju i Inwestycji

Dział Rozwoju i Inwestycji

Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji
Sławomir Płoszaj

pok. nr 16
nr wewn.: 246
e-mail:
Sławomir Płoszaj
Starszy Inspektor ds. Technicznych
Damian Ochenduszkiewicz

pok. nr 19
nr wewn.: 249
e-mail:
Damian Ochenduszkiewicz
Referent ds. Technicznych
Paweł Stasicki

pok. nr 19
nr wewn.: 249
e-mail:
Paweł Stasicki
Starszy Inspektor ds. Technicznych
Anna Bielańska

pok. nr 18
nr wewn.: 248
e-mail:
Anna Bielańska
Inspektor ds. Technicznych
Piotr Szymański

pok. nr 18
nr wewn.: 248
e-mail:
Piotr Szymański
Specjalista ds. Elektrycznych
Władysław Procyk

pok. nr 17
nr wewn.: 247
e-mail:
Władysław Procyk
Specjalista ds. Technicznych
Bożena Martyńska

pok. nr 17
nr wewn.: 247
e-mail:
Bożena Martyńska

 

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje o:

prosimy o kontakt z Dyspozytorem Ruchu  - budynek Wydziału Sieci i Węzłów - Przemyśl przy ul. Płowiecka 8, I piętro, pok. nr 3, 
tel. 16 670-03-71, 519-147-071 lub nr Pogotowia Ciepłowniczego - tel. 993.


Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków:
Prezes Zarządu Maciej Patoczka - codziennie w godz. 8.00 - 13.00
 

Wersja XML