Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Danych Osobowych - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), (dalej „RODO”), informujemy, że:

Na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. przy ul. Płowieckiej 8 zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego oparty o zespół kamer z których obraz jest na bieżąco przekazywany i rejestrowany.

 1. administratorem systemu monitoringu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemyśl;
 2. monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;
 3. podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora;
 4. zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni / do nadpisania;
 5. osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych;
 6. osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO);
 7. kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 16 670 41 53 wewn. 250 / iod@mpec.przemysl.pl

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Spółki określa zamieszczony poniżej Regulamin

PDFRegulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie MPEC Przemyśl Sp. z o.o. z 20.07.2022r.

Wersja XML