Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w MPEC Przemyśl Sp. z o.o. jest Marek Niklewicz.

Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

Wersja XML