Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
  • Pozostałe informacje i ogłoszenia

    01.10.2022r.

    Z dniem 1 października 2022r. 

    WCHODZI W ŻYCIE ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA MPEC PRZEMYŚL SPÓŁKA Z O.O.

    w zakresie stawek opłat przesyłowych, które liczone globalnie dla całego przedsiębiorstwa wzrosły o 17,09 %. Aktualna taryfa, wraz ze zmienionymi stawkami opłat przesyłowych dostępna jest TUTAJ.

     

    28.09.2022r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1D i 1E w Przemyślu. Oferty prosimy składać do dnia 12.10.2022r. godz. 12.00

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    06.09.2022r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompaktowego węzła cieplnego dla budynku Sądu przy ul. Mickiewicza 14 w Przemyślu. Oferty prosimy składać do dnia 16 września 2022r. 23 września 2022r. godz. 12.00

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    27.08.2022r.

    Z dniem 27 sierpnia 2022r. 

    WCHODZI W ŻYCIE ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA SPÓŁKI PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYŚL

    zasilającej w ciepło przemyski system ciepłowniczy. Cena ciepła w zmienionej taryfie dla ciepła wzrasta w stosunku do dotychczas obowiązującej o 33,4 % Szczegółowe zestawienie porównawcze można podejrzeć TUTAJ.

    >>>Taryfa dla ciepła spółki PGNiG TERMIKA EP.>>>

     

    12.08.2022r.

    Z dniem 12 sierpnia 2022r. 

    WCHODZI W ŻYCIE NOWA TABELA OPŁAT ZA CIEPŁO SPÓŁKI FIBRIS S.A.

    zasilającej w ciepło budynki położone na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Ofiar Katynia w Przemyślu. Ceny i stawki opłat ujęte w nowej tabeli opłat wzrastają w stosunku do analogicznych dotychczasowych cen i stawek opłat za ciepło od 12,12 % do 405,68% Szczegółowe zestawienie porównawcze można podejrzeć TUTAJ.

    >>>Taryfa dla ciepła spółki FIBRIS S.A.>>>

     

    15.07.2022r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompaktowego węzła cieplnego dla budynku B przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu. Oferty prosimy składać do dnia 27.07.2022r. godz. 12.00

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    03.06.2022r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompaktowego węzła cieplnego dla budynku przy ul. Św. Jana Nepomucena 3 w Przemyślu. Oferty prosimy składać do dnia 21.06.2022r. godz. 12.00

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    25.05.2022r.

    Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022r. wchodzi w życie

    PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA NA LATA 2022-2025

    uzgodniony przez Wojewodę Podkarpackiego pismem z dnia 17.05.2022r.

    Więcej szczegółowych informacji oraz dokumentów dotyczących wspomnianego Planu dostępna jest m.in. TUTAJ.

     

    23.05.2022r.

    Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2022r. wchodzi w życie

    NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

    która wraz z zatwierdzającą ją decyzją Prezesa URE dostępna jest TUTAJ.

    Równocześnie przypominamy, że Taryfa dla ciepła MPEC Przemyśl Sp. z o.o. zawiera jedynie stawki opłat za usługi przesyłowe (ciepła i mocy), natomiast ceny ciepła i ceny za zamówioną moc cieplną ustalane są w odrębnej taryfie przez wytwórcę ciepła - obecnie spółkę PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl Sp. z o.o. Wspomniana taryfa dostępna jest m.in. TUTAJ.

     

    14.04.2022r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

    Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa MPEC Przemyśl Sp. z o.o. Oferty prosimy składać do dnia 22.04.2022r. godz. 15.00

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    12.04.2022r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul. Brodzińskiego 6 i 29-go Listopada 12 w Przemyślu. Oferty prosimy składać do dnia 26.04.2022r. godz. 12.00

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    11.04.2022r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Brodzińskiego 6 i Barskiej 4 w Przemyślu. Oferty prosimy składać do dnia 22.04.2022r. godz. 12.00

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    24.03.2022r.

    25 MARCA 2022R. DNIEM WOLNYM OD PRACY W MPEC PRZEMYŚL SPÓŁKA Z O.O.

    Informujemy, że w dniu 25 marca 2022r. (piątek) nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie. Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

     

    17.03.2022r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompaktowego węzła cieplnego dla budynku przy ul. Brodzińskiego 6 w Przemyślu. Oferty prosimy składać do dnia 24.03.2022r. godz. 12.00 29.03.2022r. godz. 12.00

    W dniu 23.03.2022r. - modyfikacja treści ogłoszenia w zakresie terminów składania i otwarcia ofert oraz wyboru oferenta.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    11.03.2022r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych silnikowych ON i PB 95 - tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacjach benzynowych Oferenta w okresie 01.04.2022 - 31.03.2024. Oferty prosimy składać do dnia 28.03.2022r. godz. 8.00

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    01.03.2022r.

    Od dnia 1 marca 2022r. nastąpiła

    ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE REALIZOWANE PRZEZ MPEC

    na podstawie cennika wspomnianych czynności. Opłaty wyszczególnione w cz. VIII, IX i X cennika zostały zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem inflacji w roku 2021 opublikowanym przez Prezesa GUS, wynoszącym 5,1 %. Ponadto zmianie uległy niektóre inne opłaty zawarte w cenniku, których wysokość została urealniona i dostosowana do rzeczywistych kosztów wykonywania poszczególnych prac i świadczonych usług. 

    >>>Cennik za usługi i czynności dodatkowe >>>

     

    01.03.2022r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego ESET na 50 stanowisk - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 08.03.2022r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    30.12.2021r.

    31 GRUDNIA 2021R. MPEC PRACUJE W GODZ. 7.00 - 12.00

    Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2021r. (piątek) wszystkie działy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów, pracowały będą w godz. 7.00 - 12.00. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w powyższych godzinach lub w innym terminie. Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

     

    21.12.2021r.

    24 GRUDNIA 2021R. DNIEM WOLNYM OD PRACY W MPEC PRZEMYŚL SPÓŁKA Z O.O.

    Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. (piątek) nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie. Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

     

    10.11.2021r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku 1F przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu. Oferty prosimy składać do dnia 26.11.2021r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    21.09.2021r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

    Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych MPEC Przemyśl Spółka z o.o. za rok 2021 i 2022 Oferty prosimy składać do dnia 15.10.2021r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    03.09.2021r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy ciepłowniczych do czterech budynków mieszkalnych przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 17.09.2021r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    16.08.2021r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech węzłów cieplnych - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 31.08.2021r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    01.07.2021r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Leszczyńskiego w Przemyślu - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 16.07.2021r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    31.05.2021r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech węzłów cieplnych - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 09.06.2021r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    28.05.2021r.

    Od dnia 4 czerwca 2021r. 

    WCHODZI W ŻYCIE ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

    W zakresie cen i stawek opłat za ciepło, których poziom liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa jest wyższy średnio o 8,38 % od dotychczas obowiązujących.

    >>>Taryfa dla ciepła >>>

     

    21.05.2021r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy ciepłowniczych do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 07.06.2021r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    01.04.2021r.

    2 KWIETNIA 2021R. DNIEM WOLNYM OD PRACY W MPEC PRZEMYŚL SPÓŁKA Z O.O.

    Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021r. (piątek) nieczynne będą wszystkie działy przedsiębiorstwa, za wyjątkiem Wydziału Sieci i Węzłów oraz Wydziału Ciepłownia. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o załatwianie wszelkich spraw w naszym przedsiębiorstwie w innym terminie. Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.

     

    09.03.2021r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych przy ul. Tatarskiej w Przemyślu - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 23.03.2021r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    01.03.2021r.

    Od dnia 1 marca 2021r. nastąpiła

    ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE REALIZOWANE PRZEZ MPEC

    na podstawie cennika wspomnianych czynności. Wspomniana zmiana (wzrost o wskaźnik inflacji w 2020r. opublikowany przez Prezesa GUS, wynoszący 3,4%) dotyczy opłat wyszczególnionych w cenniku w cz. VIII, cz. IX pkt 1 oraz cz. X pkt 1 i 2. Wysokość pozostałych opłat za czynności ujęte w cenniku pozostaje bez zmian.

    >>>Cennik za usługi i czynności dodatkowe >>>

     

    01.03.2021r.

    Od dnia 1 marca 2021r. 

    WCHODZI W ŻYCIE NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

    Poziom cen i stawek opłat ujętych w nowej taryfie, liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa jest niższy średnio o 2,18 % niż w taryfie dotychczas stosowanej.

    >>>Taryfa dla ciepła >>>

     

    01.03.2021r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych silnikowych ON i PB 95 - tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacjach benzynowych Oferenta w okresie 01.04.2021 - 31.03.2022. Oferty prosimy składać do dnia 19.03.2021r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    03.02.2021r.

    OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM

    Przedmiotem sprzedaży prowadzonej przez MPEC w procedurze przetargu ofertowego jest samochód ciężarowy marki KIA K 2900. Oferty zakupowe prosimy składać do dnia  25.02.2021r. do godz. 12.30

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    18.12.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci ciepłowniczej przez most i wiadukt w drodze obwodowej Miasta Przemyśla w rejonie ul. Sanowej i E. Plater - wg dokumentacji. Oferty prosimy składać do dnia 14.01.2021r. 20.01.2021r.

    W dniu 11.01.2021r. - modyfikacja treści ogłoszenia w zakresie parametrów technicznych, terminów wniesienia wadium, składania ofert, otwarcia ofert i wyboru oferenta.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    03.12.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony - zabudowa - skrzyniowy z podwójną kabiną.  Oferty prosimy składać do dnia 14.12.2020r. 16.12.2020r. 17.12.2020r.

    W dniu 10.12.2020r. - modyfikacja treści ogłoszenia w zakresie parametrów technicznych (pojemności silnika) i terminów składania ofert, otwarcia ofert i wyboru oferenta.

    W dniu 15.12.2020r. - modyfikacja treści ogłoszenia w zakresie parametrów technicznych (pojemności silnika) i terminów składania ofert, otwarcia ofert i wyboru oferenta.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    01.12.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na roboty ziemne, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania prac w trybie obsługi awarii oraz w zakresie utrzymania zimowego posesji MPEC przy ul. Płowieckiej 8 w Przemyślu.  Oferty prosimy składać do dnia 14.12.2020r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    23.09.2020r.

    UTRUDNIENIA W RUCHU ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO

    W związku z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Franciszkańskiej 18, w dniach 1 - 9 października b.r. nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym w rejonie prowadzonych prac.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    08.09.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych wg wytycznych technicznych. Oferty prosimy składać do dnia 17.09.2020r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    10.07.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

    Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych według specyfikacji.  Oferty prosimy składać do dnia 22.07.2020r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    19.06.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

    Przedmiotem zamówienia jest zakup kamer cyfrowych (zestawu monitoringowego) według specyfikacji.  Oferty prosimy składać do dnia 02.07.2020r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    26.05.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi - montaż licznika ciepła DN 300 w ciepłowni Zasanie  Oferty prosimy składać do dnia 09.06.2020r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    15.04.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

    Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera według specyfikacji. Oferty prosimy składać do dnia 24.04.2020r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    17.03.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego na sezon grzewczy 2020/2021 w ilości ok. 25.000 ton dostarczanego na plac składowy opału Zamawiającego w okresie wrzesień 2020 - kwiecień 2021 zgodnie z harmonogramem. Oferty prosimy składać do dnia 27.04.2020r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    16.03.2020r.

    ZMIANA SPOSOBU OBSŁUGI ODBIORCÓW CIEPŁA I POZOSTAŁYCH KONTRAHENTÓW

    W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się tzw. koronawirusa, od dnia 16.03.2020r. do odwołania nastąpi zmiana sposobu obsługi odbiorców ciepła i pozostałych kontrahentów MPEC. 

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    10.03.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

    Przedmiotem zamówienia jest zakup programu antywirusowego Eset Endpoint Protection Standard na 60 stanowisk komputerowych. Oferty prosimy składać do dnia 12.03.2020r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    03.03.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych silnikowych ON i PB 95 - tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacjach benzynowych Oferenta w okresie 01.04.2020 - 31.03.2021. Oferty prosimy składać do dnia 19.03.2020r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    17.02.2020r.

    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 pomp obiegowych c.o. i c.w.u. wg podanej specyfikacji. Oferty prosimy składać do dnia 21.02.2020r.

    >>>Więcej informacji tutaj >>>

     

    06.02.2020r.

    Od dnia 1 lutego 2020r. nastąpiła

    ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI DODATKOWE REALIZOWANE PRZEZ MPEC

    na podstawie cennika wspomnianych czynności. Wspomniana zmiana (wzrost o wskaźnik inflacji w 2019r. publikowany przez Prezesa GUS, wynoszący 2,3%) dotyczy opłat wyszczególnionych w cenniku w cz. VIII, cz. IX pkt 1 oraz cz. X pkt 1 i 2. Wysokość pozostałych opłat za czynności ujęte w cenniku pozostaje bez zmian.

    >>>Cennik za usługi i czynności dodatkowe >>>

     

    14.01.2020r.

    Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o. informuje wszystkich Odbiorców i Użytkowników Ciepła Systemowego o

    PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE CIEPŁA w dniach od 06.07.2020r. do 12.07.2020r.

    Terminy przerw w dostawach ciepła (ciepłej wody użytkowej) z poszczególnych węzłów cieplnych

    >>> więcej informacji >>>

     

    31.12.2019r.

    Informujemy, że w dniu dzisiejszym obsługa odbiorców ciepła przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. odbywała się będzie w godz. 7.00 - 12.00.

    Równocześnie informujemy, że służby eksploatacyjne MPEC oraz Pogotowie Ciepłownicze będą pracowały w trybie ciągłym.